MTTOE vezetőségi levél

Az Oktatási Hivatal (OH) kiadta a „Heti óraterv minta a szakképző intézmény oktatási programjának elkészítéséhez, a tantárgyfelosztáshoz, valamint az órarendek helyi szintű létrehozásához” című dokumentumát (lásd 1. melléklet), amely után számos kérdés fogalmazódott meg. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szeretnénk útbaigazítást adni.

Mindenekelőtt azt javasoljuk, hogy a mellékelt OH dokumentumhoz kapcsolódóan tekintsenek át két összefoglaló ppt. táblázatot is (lásd 2. és 3. melléklet), amelyek az új szakképzési struktúra alaprendszeréről és a 2020/2021. tanév továbbtanulási lehetőségeiről tájékoztatnak.    

  1. melléklet.
    Heti óraterv minta a szakképző intézmények oktatási programjához.pdf
  2. melléklet. Az új szakképzési struktúra alaprendszere.png
  3. melléklet. Hova jelentkezhetnek a diákok a 2020-21. tanévben.png

Az alábbi két táblázat a technikumok és a szakképző iskolák tervezett heti testnevelési óraszámát tartalmazza.

A heti óraterv minta – Technikum

A közismereti oktatás keretében a Testnevelés tantárgy óraszáma:

Tantárgy9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam12. évfolyam13. évfolyam9-13. óraszám összesen
Testnevelés44330504

Heti óraterv minta – Szakképző iskola

A közismereti oktatás keretében a Testnevelés tantárgy óraszáma:

Tantárgy9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam9-11. óraszám összesen
Testnevelés411211

A mindennapos testnevelés értékeit megőrizendő azt javasoljuk, hogy a szabadon felhasználható óraterv keretéből, sportköri foglalkozásokkal pótolva oldják meg a testnevelés óraszámát. Ez a technikumok esetében heti 4+1, 3+2 stb., míg a szakképző iskoláknál 1+2 tanóra lehetne. Fontos szempont, hogy a szakképző intézményekben csak azokon a napokon tarthatók testnevelési foglalkozások, amikor elméleti oktatás van.

Amennyiben bárminemű szakmai vagy pedagógiai kérdés merül fel, keressenek az elérhetőségeink bármelyikén!

Budapest, 2020. június 11.