KÖZGYŰLÉS ÉS JUBILEUMI ÜNNEPSÉG – Beszámoló (Pécs 2020)

2021.09.17-én (pénteken) tartotta meg 17 órától 2020.évi közgyűlését a Pécs Városi (Megyei) Testnevelő Tanárok Egyesülete, majd 18 órától fennállásának 30 (+1) évi jubileumi ünnepségét a Palatinus Grand Hotel Bartók termében. 17 órakor a jelenlévők létszáma nem érte el a határozatképességet, így a megismételten összehívott közgyűlést 17.30 órakor tartottuk meg. A közgyűlésen a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, Prof. Dr. Hamar
Pál egyetemi tanár, az MTA doktora, a Testnevelési Egyetem oktatási rektorhelyettese is részt vett.

A közgyűlésen az elnök köszöntötte a résztvevőket, felkérte a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket, akiknek személyéről egyhangú szavazással döntöttek a szavazati joggal rendelkező tagok. Az ilyen alkalmakkor szokásos elnök által ismertetett szakmai és pénzügyi-gazdálkodási beszámoló történt meg 2020. évről (Dr. Morvay-Sey Kata, elnök), ezt követően a nyugdíjas tagozat beszámolója Dr. Fischerné Németh Karola a nyugdíjas tagozat vezetője és az egyesület korábbi elnöke részéről történt meg. A felügyelőbizottság beszámolóját a 2020. gazdasági évről Farkasné Bocskor Anikó a PVTTE Felügyelő Bizottságnak elnöke ismertette. A közhasznúsági jelentést Szablya Zita elnökségi tag tette meg.

Az egyebek napirendi pont alatt az elnök tájékoztatta résztvevőket az MTTOE Győrben megrendezésre kerülő Országos Módszertani Konferencia részvételi lehetőségéről „TESTNEVELÉS A PANDÉMIA UTÁN – KIHÍVÁSOK A XXI. században” címmel, melyről a tagokat email útján is értesítették korábban. Emellett a IV. Sporttudományi Konferencia Cserepka Iskola-PTE ETK és PVTTE általi megrendezéséről szólt (2021.10.15. online), mely az Egyesületi tagok részére továbbképzési lehetőségként szerepel az egyesület vállalt feladataiban (Főszervező: Derdák Mercedes). A Közgyűlés zárásaként az utóbbi két évben elhunyt testnevelő kollégákról, tagokról egy perces néma felállással és főhajtással emlékeztek meg a tagok. Elhunytak: Dr. Bödő László, Kákonyi Tamás, Id. Gáspár Gábor, Somkuti Ede, Szkrajcsics Pálné, Heckenbergerné dr. Pintér Gyöngyi, Kovács Péter, Illés József, Jedlicska János, és Horváth Imre.

A Közgyűlés napirendjeire vonatkozó kiegészítés nem érkezett, a beszámolókat a résztvevők ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták. Az ülést az elnök berekesztette. A közgyűlést követően 18 órakor kezdődött az Egyesület fennállásának 30 (+1) éves jubileumára rendezett ünnepség. Díszvendégként a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, Prof. Dr. Hamar Pál egyetemi tanárt, az MTA doktorát, a Testnevelési Egyetem oktatási rektorhelyettesét is vendégül láthattuk. Dr. Szalay Piroska az MTTOE titkára egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem lehetett jelen az eseményen. Meghívottként vettek részt a PVTTE korábbi elnökei is, akik elfogadták meghívásunkat az eseményre: Dr. Vass Miklós, Dr. Fischerné Németh Karola, Nagy Gábor és Vedelek Mihály jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.

Az Egyesület több, mint 200 fős tagságából 58 fő nyugdíjas és aktív tag, 12 fő kísérő, valamint 12 fő díszvendég vett részt az eseményen.
Egyesületünk 2020-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, melyről 2020.márciusában szerettünk volna méltó módon megemlékezni, azonban mint ahogyan sok más rendezvényt a pandémia miatt, ezt is el kellett halasztanunk. A rendezvény megvalósításához a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete jelentős pénzösszeggel járult hozzá, tombola tárgyak felajánlásával: a PEAC, a PSN Zrt, a PVSK, az eFeF Kft., a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, a PTE ETK Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete, a Pécsi Tudományegyetem, a Pannon Filharmonikusok- Kodály Központ, a Magyar Diáksport Szövetség pécsi irodája, valamint tagjaink és elnökségi tagjaink is egyénileg járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Az elnöki köszöntők alatt egy kis vetítéssel emlékeztünk meg a régi időkről, az Egyesület 30 évében készült fotóiból szemezgettünk, mely során sokan fedezték fel
magukat egy-egy szakmai programon, rendezvényen történő részvétel tanúbizonyságaként megörökített fotón. Tagjaink és Dr. Fischerné Németh Karola korábbi elnök, jelenlegi nyugdíjas tagozat elnökének archivált fotóiból készült a vetítés, Vass Lívia elnökségi tag munkája nyomán.

Elnöki köszöntőt mondott a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke Prof. Dr. Hamar Pál professzor úr, valamint a PVTTE elnöke Dr. Morvay-Sey Kata. Dr. Fischerné Németh Karola nyugalmazott testnevelő tanár, korábbi PVTTE elnök a PVTTE elmúlt 30+1 évéről tartotta előadását, a kezdetektől történő megemlékezését. A rendezvényen felléptek a Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány növendékei Kovácsné Dr. Bobály Viktória adjunktus vezetésével, a SZIGO KTSE standard és latin táncosai Halász Barna testnevelő kollégánk és PVTTE tagunk vezetésével, valamint az Ostinato Együttes Kopeczky Péter testnevelő kollégánk, mesterpedagógus, PVTTE tagunk vezetésével. Prof. Dr. Hamar Pál professzor úr „Hogyan tovább testnevelés tantervfejlesztés?” címmel tartott rövid szakmai előadást a résztvevőknek. Az előadást követően a korábbi elnökökről, kifejtett tevékenységükről emlékeztünk meg életútjuk bemutatásával. Az Egyesületet 30 éves fennállása és 1990 évi alapítása óta hat elnök vezette lelkiismeretesen, összetartva a pécsi, baranyai testnevelő közösséget. Elnökeink voltak: Dr. Vass Miklós 1990-1992; Németh József 1992-2000 között; Fenyves Alajos 2000-2004 között; Dr. Fischerné Németh Karola 2004-2009 között; Nagy Gábor: 2009-2014 között, valamint Vedelek Mihály 2014-2019 között. Sajnos Németh József és Fenyves Alajos már nem lehetett közöttünk. A korábbi elnököket Prof. Dr. Hamar Pál az MTTOE elnöke elismerésben részesítette plakett és díszoklevél átadásával.
Az Egyesület minden évben kitünteti tagjai közül azon kollégákat, akik színvonalas munkájukkal, példamutató szakmai hozzáértésükkel több éven keresztül járulnak hozzá Pécs város és Baranya megye sportjának eredményességéhez, tehetséggondozó tevékenységet, illetve a testnevelés oktatása terén kiemelkedőt nyújtanak. Idén rendhagyó módon a 2020 évi és 2021 évi kitüntetéseket is átadtuk. „Kiváló Testnevelő Tanár” kitüntetésben a még aktívan
dolgozó kollégák munkáját ismerjük el plakettel. Kitüntetettjeink voltak: Kovács Viktória, Künsztler Róbert, Homonnay Dávid és Kopeczky Péter. A nyugdíjba vonulók „Testnevelő tanári munkásságért” emlékplakettet vehettek át: Herke Szabolcs, Tóth János, Kőszegi Judit.

Egyéb elfoglaltsága miatt később veszi át elismerését: Adorján Rita, Faludi László, Borsy Péter és Czárné Vertike Erika Irén. Posztumusz elismerésben részesült Illés József (Kollégája Derdák Mercedes vette át).


A vacsorát követően az Ostinato zenekar szórakoztatta a résztvevőket Kopeczky Péter testnevelő kollégánk, tagunk jóvoltából. A versdal-éneklés műfajában fesztivál és szakmai díjakkal elismert együttes 2020 januárjában ünnepelte 25 éves jubileumát. A Pécsi Kodály Központban telt házzal megrendezett sikeres két órás ünnepi rendezvényen a zenekar munkáságát az Egyetemi Kultúráért díjjal ismerték el korábban. Az eseményen ezt követően jó hangulatú beszélgetésekkel emlékeztek a kollégák a régi időkről, majd megtartottuk a már hagyománnyá vált tombola sorsolásunkat. A rendezvényt éjfélkor zártuk. Az esemény szervezésében részt vettek: Dr. Fischerné Németh Karola a nyugdíjas tagozat elnöke; Szablya Zita, Bedőné Szűcs Tünde, Vass Lívia, Hajduné Dr. László Zita, Eszterbauer
Klára, Derdák Mercedes, Nagyistók-Nádasi Judit és Papp Dezső elnökségi tagok, valamint a felügyelőbizottsági tagok Farkasné Bocskor Anikó, Szarka Lászlóné Évi, Borsányi László. Külön köszönettel tartozunk Nagy Csilla könyvelőknek, Termann Andrea az MTTOE gazdasági vezetőjének; valamint Dr. Szalay Piroska MTTOE titkárának és Prof.Dr. Hamar Pál
elnök úrnak támogatásáért, segítségéért. A rendezvényen készült képek az alábbi linken megtekinthetők:

PVTTE 30.éves Jubileumi ünnepség képei