Hamar Pál, az MTTOE delegáltjaként, az OKNT új elnöke

Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) 2023. március 22-i alakuló ülésén egyhangú szavazással Prof. Hamar Pált a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) elnökét választotta meg új vezetőjéül. Az MTTOE elnöke a pedagógus szakmai szervezetek delegálása alapján került be az OKNT-be, abba az országos szakmai testületbe, amely a közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében folytat javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet. Hamar Pál az előző ötéves ciklusban is tagja volt ennek a tekintélyes grémiumnak, de akkor a pedagógusképző felsőoktatás képviseletében. A tizenhéttagú tanácsnak az említett delegáltokon kívül tagjai még a Nemzeti Pedagógus Kar és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői is.

Az OKNT elnökeként tevékenykedni nem könnyű feladat, mivel olyan égető problémákra kell (kellene) mihamarabb megoldást találni, mint a pedagógushiány, a pedagógus életpálya egzisztenciális kérdései, az iskolafenntartók feladatköreinek és lehetőségeinek egységesítése, a tartalomfejlesztés innovációja, a pedagógusok heti óraszámának optimalizálása stb. Mindezek a köznevelés és a szakképzés teljes spektrumát, ily módon az összes tantárgyat és pedagógust érintő témák. Ugyanakkor – talán nem véletlenül – az új elnök kiemelt figyelmet kíván szentelni a mindennapos testnevelés, a diáksport és a gyógytestnevelés aktuális kérdéseinek is.

Hamar Pálnak, az OKNT újonnan megválasztott elnökének, Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úrtól átvett, öt év időtartamra szóló megbízatása az MTTOE, ekképpen a testnevelő tanárok széles körének közös sikere, egyben áldozatkész munkájuk elismerése!