Az MTTOE genezise

Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter 1886-ban elrendelte a kötelező iskolai tornaoktatás bevezetését. Ennek a rendelkezésnek a következtében országosan fellendült a “tornatanítók” képzése, melynek képző intézménye a Nemzeti Torna Egylet lett.

A torna oktatásával és a “tornatanítók” képzésével foglalkozók 1881. decemberében megalakították a Magyar Tornatanítók Egyletét, melynek elnökéül Matolay Eleket választották.

Az egyesület a két világháború között változó hatékonysággal működött, majd az 1940-es években kényszerűségből megszüntette tevékenységét.

A II. Világháború utáni Magyarországon a civil testületek létrehozásának nem voltak meg a politikai, társadalmi és jogi feltételei.

A hazánkban bekövetkezett politikai rendszerváltás eredményeként az 1989-1990-es évektől fokozatosan kialakult társadalmi változások nyomán megalkotott törvények és jogszabályok elősegítették a társadalom demokratizálódását, a civil testületek megújulását.

Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. sz. törvény alapján 1990. március 8-án dr. Burka Endre elnökletével újjáalakult egyesületünk több mint 100 éves hagyományokra épül, mivel jogelődjének tekinti az 1881-ben létrehozott Magyarországi Tornatanítók Egyesületét.

Működésének első öt éve alatt egyesületünk kivívta a szakmai közvélemény elismerését és lerakta a további fejlődés alapjait.

A Magyar Testnevelési Egyetemen 1994. december 17-én megtartott tisztújító közgyűlésen Dr. Nádori László elnök úr beszámolójában értékelte az elmúlt öt év kezdeti útkeresésének tapasztalatait.

A korábbi elnökség lemondott és a közgyűlés új elnökséget választott. Az egyesület elnöke Dr. Istvánfi Csaba, tiszteletbeli elnöke Dr. Nádori László lett.

Az MTTOE tisztújító küldöttgyűlése 1996.december 14-én és 2001. december 1-én ismét Dr. Istvánfi Csabát választotta elnökéül a következő négy éves ciklusra.