Az MTTOE státusa

Az egyesület neve: Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete
Az egyesület nevének rövidítése: MTTOE

Jogállása: Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. sz. törvény alapján a Fővárosi Bíróság által 1990. március 8.-i dátummal nyilvántartásba vett önálló jogi személy. Területi szervezetei az Alapszabályban rögzített származtatott jogok alapján működnek.

Működése: Működését az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.


Az egyesület irányítását:
a 17 tagú elnökség
a 7 tagú Intézőbizottság
a 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi.
A területi szervezeteket önálló elnökségek irányítják.