Az MTTOE szakmai célkitűzései

Az egyesület szellemi értékeinek érvényesítése a társadalom testkultúrális problémáinak megoldásában.

Az iskolai testnevelés és sport hatékonyságának növelése az egészséges életmód kialakítása, valamint a tehetségek felismerése és gondozása érdekében.

A mindennapos testedzés megvalósítása az iskolában.

A “Nemzeti Alaptanterv” eredményes bevezetésének elősegítése szakmai segédanyagok, kézikönyvek, egyéb dokumentumok megjelentetésével bemutatók, mintatanítások és tapasztalatcserék szervezésével.

A testnevelés tanítás speciális területeinek gondozása ideiglenes és állandó szakbizottságok működtetése révén (iskolafokonként, képzési profilonként, egészségesek-, fogyatékosok sportja, gyógytestnevelés, valamint alkalmi problémák szakmai kezelése).

Közreműködés a testnevelés korszerű oktatása érdekében szervezett módszertani továbbképzések rendezésében.

Részvétel az egyesület profiljába tartozó pályázatok, szakmai programok megvalósításában ill. véleményezésében.

A környezetvédelem és a sport kapcsolatának helyi cselekvési programokba építése.

Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése a tanulóifjúság körében.