Az MTTOE vezetési célkitűzései

Az egyesület társadalmi fontosságának, pozíciójának és rangjának erősítése.Az egyesület tagszervezeteinek és taglétszámának növelése. A pártoló tagok bevonása az egyesület munkájába.

Az egyesület irányítási rendszerének megszilárdítása, a működési mechanizmus optimalizálása. Elnökségi funkciók, feladatok pontosítása, vezető munkatársak jogismeretének fokozása.

A származtatott jogok alapján működő tagszervezetek önálló szervezeti életének folyamatos fejlesztése.

Szükségszerinti együttműködés az ifjúság testnevelésében és sportjában érintett állami és társadalmi szervezetekkel (OM, ISM, MOB, MDSZ, MEFS, MSSZ, SOSZ, FPI, NEVI, MOA, Minisztériumok, Önkormányzatok.

Területi szervezeteink és a települési önkormányzatok sportirányítói testületei között a folyamatos együttműködés kialakítása.

A testnevelő tanárok életkörülményeinek folyamatos nyomon követése és érdekeik védelme.

A nyugállományba vonuló testnevelő tanárok munkájának elismerése, támogatásának, gondozásának kiemelt kezelése. Nyugdíjas klubok szervezése.

Az MTTOE népszerűsítése a Magyar Testnevelési Egyetem gondozásában megjelenő “Testnevelők Fóruma” c. kiadványban és közreműködés a lap népszerűsítésében a testnevelő tanárok körében.