Prof. Dr. Istvánfi Csaba életrajza

Istvánfi Csaba

Prof. Istvánfi Csaba a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének Elnöke,
1994 év óta napjainkig.
Az Elnök Úr  életpályájának rövid leírása.
Név: dr. Istvánfi Csaba
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1936. május 3.
Anyja neve: Wágner Valéria

Iskolai végzettsége:

 • Magyar Testnevelési Főiskola, tanári és edzői szak
 • ELTE BTK pszichológia szak

Magyar Testnevelési Főiskola, tanári és edzői szak
ELTE BTK pszichológia szak

Egyetemi doktori cím (1973) pszichológiából (summa cum laude)

Tudományos fokozat: a pszichológia tudományok kandidátusa (1981)

Munkahelyei:

 • Bokányi Dezső 36. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet – testnevelő (1958)
 • Testnevelési Főiskola
  – Testnevelés-elméleti Tanszék – adjunktus (1969)
  – Tanulmányi rektor helyettes – docens (1978)
  – Rektor – egyetemi tanár (1984-94)
 • Semmelweis Egyetem – egyetemi tanár
  – Professzor emeritus
 • Testnevelési Egyetem
 • Rector emeritus

Társadalmi munkái:

 • NB I-es kosárlabda csapatoknál edző
 • Spartacus – tudományos csoport vezetője
 • Magyar kosárlabda Szövetség Elnöksége
 • Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége (1988-2000)
 • Magyar Olimpiai Bizottság Életút Program igazgatója
 • Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke 1994-óta napjainkig

Korábbi kitüntetései:

 • USA Sport Akadémiája: A kiváló szolgálatért (1990)
 • USA Slippery Rock Egyetem díszdoktora (1997)
 • USA WKO IS WHO INTHE Wored Kiadói elismervés (1997)
 • Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti keresztje (1998)
 • A Diáksportért Érdemérem (2004)
 • Olimpiai Érdemrend (2006)
 • Népegészségügyi Tudományos Tanács Emlékérme (2006)
 • Professor Emeritus (2006)
 • Pedagógus Szolgálatért Emlékérem (2006)
 • Hepp Ferenc Emlékérem (2009)
 • Pro Urbe Kiskunfélegyháza (2009)
 • MOB Fair Play Életműdíj (2010)
 • Esterházy Miksa Díj 2015 május 6.
 • Rector Emeritus 2015 november 28.

Az életpálya bemutatása

A nagyformátumú, veretes életpályával rendelkező, karizmatikus személy, dr. Istvánfi Csaba 2016 május 3-án volt éppen 80 éves. Ebben évben készültünk ünnepelni a 81. életévet, de a sors közbeszólt.

Istvánfi Csaba a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, kiváló testnevelő tanár, nemzetközileg elismert kosaras szakedző, a pszichológia tudományok kandidátusa, az edzéselméleti és módszertani szakember, számos fórumon előadó egyetemi tanár, a kiváló vezetői képességekkel megáldott, menedzser szemléletű egyetemi vezető, aki mély emocionális töltettel, érzelmektől fűtött energiák mozgósításával elévülhetetlen érdemeket szerzett az önálló egyetemi státust elnyert (1986) TF nemzetközi elismertségében.

Istvánfi professzor egész életútja az iskolai testnevelés és a diáksport epicentrumában követhető nyomon. Életének sorsfordító elágazódásaiban karizmatikus testnevelők mutattak számára irányt. Az egri általános iskolából Jávori József tanár úr küldi a kiskunfélegyházi sportgimnáziumba. Onnan Molnár Lucifer megszállott kosárlabdás irányítja a TF-re. Mi sem természetesebb, hogy kosárlabda szakedző, és testnevelő tanár lesz. Vidéki fiú lévén a család melegét a TF kollégiumban találta meg. Verbényi József tanár úrtól hazaszeretetből, és helytállásból kapott életre szóló muníciót. Volt tanárainak példájából a TF, az Alma Mater iránti szenvedélyes ragaszkodását, féltő szeretetét, és tiszteletét tanulta meg. Érzelmektől sem mentes indíttatásból az 1956-os forradalom TF-s áldozatainak rehabilitációját az országban az elsők között kezdeményezte. A TF Egyetemi Tanácsának határozatára a bebörtönzött, meghurcolt, és elbocsájtott tanárok visszakapták oktatói státusukat, közülük többek címzetes egyetemi tanári, és docensi elismerésben részesültek. A kizárt hallgatók pedig visszanyerve hallgatói jogállásukat folytathatták tanulmányaikat.

Tanulmányait világklasszis sportoló osztálytársak, kortársak kísérik végig, akik nem csupán öröklött adottságaik javadalmazottjai voltak, hanem tudatos megszállottsággal, belső önmegvalósító kényszerrel építették sportkarrierjüket. Többek között Zsivóczky Gyula olimpiai bajnok, Félegyházán, majd Gyuricza József vívó világbajnok, Tóth Géza súlyemelő, Csányi Rajmund tornász, Bolyki István atléta és még számos nevezetesség a TF-en.

Nem csoda hát, ha Istvánfi Csaba a testnevelő tanári pálya fortélyain túl a kimagasló emberi teljesítmény minden összetevőjének fejleszthetőségére is rátalálhatott. A test, a lélek és a szellem, tudományos megismerésére nagy energiákat fordított. Ezért végzett pszichológiai tanulmányokat, summa cum laude minősítéssel az ELTE-n, ezért kapcsolódott be az edzéselméleti kutatásokba és ezért mélyült el a kosárlabda sportág taktikai variációinak megismerésében.

Széleskörű szakmai tudás birtokában tíz éven át sikeres testnevelő tanár a Bokányi Dezső Ipari Szakmunkásképző Iskolában. Kosárlabda szakedzőként NB I-es csapatnál (Bp. Vörös Meteor női, Csepel Autó férfi) gazdag szakmai tapasztalatokat gyűjtött. Az edzéselméleti ismereteit pedig módszertani vezetőként a Bp. Spartacus egyesületének tudományos csoportjában kamatoztatta.

Jelentős elméleti tudással és gazdag gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve 1969-ben megtisztelő felkérést kap dr. Nádori László professzor úrtól a TF-re, az edzéselmélet tantárgy oktatására. Itt minden grádicsot bejárva halad előre: tanársegéd, adjunktus, docens, tanulmányi rektor helyettes, egyetemi tanár, majd rektor (1984-1994).

Istvánfi Csaba Tanár Urat, a kiemelkedő vezetői képessége, felkészültsége, és személyes ambíciói a TF legkiválóbb vezetőinek sorába emelték. A Hepp Ferenc – Kerezsi Endre – Koltai Jenő – Zalka András rektori sor méltó folytatója.

Intézményvezetői tevékenysége egybeesik a TF egyik legfényesebb időszakával.

Elsőszámú vezetőként elévülhetetlen érdemei vannak:

 • a TF-en szerzett diploma nemzetközi elismertségében,
 • a minőségi képzés tartalmi megújításában,
 • a tudományos kutatások eredményeinek a tananyagba való beépítésében,
 • a záróvizsgák tematikájába a sportági ismeretek beemelésében,
 • az angol nyelvű egyetemi testnevelő tanárképzésben,
 • a Nemzetközi Edzőképző Központ létrehozásában.

Élő és gyümölcsöző szakmai cserekapcsolatot alakított ki:

 • az amerikai Slippery Rock Egyetemmel (1987-től)
  Ezzel a politikai rendszerváltást megelőzve lehetőség nyílott a TF friss diplomásainak Amerikában a master degree fokozat megszerzésére.
  Tevékenységét díszdoktori címmel ismerték el (1987). A laudációban a kelet-európai változások előszeleként értelmezték a professzor törekvéseit.
 • Létrehozója volt az 1994-ben a TF-en megrendezett WEST meets EATS szakmai tudományos konferenciának, ahova 48 testnevelési főiskoláról illetve egyetemről érkeztek a világ minden tájáról előadók, és vezetők.
 • Kezdeményezésére a TF megtisztelő Doctor Honoris Causa díszdoktori címet adományozott többek között:
  A. Samaranch NOB elnökének,
 1. Havelange FIFA elnöknek,
  K. Cooper világhírű amerikai fiziológusnak,
  J. Master a kölni Testnevelési Egyetem rektorának.
 2. Aebersoldnak a Slippery Rock University elnökének
 3. Kominak a Nemzetközi Sporttudományi Világtanács elnökének

A TF hallgatók testkulturális ismereteinek elmélyítéséhez, az olimpiai eszme népszerűsítéséhez, a hely szellemének megerősítéséhez olyan szoborpark létrehozását álmodta meg, amely évről-évre szépen gyarapodott, kőbevésett emlékét őrizve az utókornak:

 • P. Coubertin (1987)
 • Kemény Ferenc (1988)
 • Mező Ferenc (1989)
 • Csanádi Árpád (1992)
 • Hepp Ferenc (1993)
 • gróf Klebelsberg Kunó (1994)

Vezetői tevékenységében számos helyen tetten érhetők a hagyományteremtő, a közösséget szolgáló emberi értékei.

Erre csupán néhány példa:

 • az egyetem vezetői jeles ünnepeken sötét talárba öltöznek,
 • elegáns körülmények között megrendezett gólyabálok,
 • a hazai sportélet elitjét vonzó családi hangulatú gardenpartik a szoborparkban,
 • belső kohéziót erősítő újság megjelentetése (Testnevelők Fóruma)

Vállalkozó kedvű, rizikót vállaló személyiségét jól kamatoztatta a nehéz gazdasági körülmények között végzett infrastrukturális fejlesztések során:

 • női és férfi kollégium modernizálása, bővítése,
 • a játékcsarnok felújítása,
 • a Római parti vízitelep megszerzése, szolgálatba állítása.

Istvánfi Tanár Úr a kornak megfelelően olyan menedzser szemléletű egyetemi vezető volt, akinek széleskörű szakmai ismeretei, a sokévi oktatói, pedagógiai tapasztalatai, kutatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint kiváló vezetői készsége átlagon felüli munkabírásban ötvöződtek.

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnökeként (1994-től) fáradhatatlanul dolgozott a tanulóifjúság egészséges életviteléért, mozgásos, cselekvő életmódjáért. A média rendszeres szereplője volt, minden lehetőséget megragadva terjesztette, és népszerűsítette az MTTOE célját a tiszta erkölcsű, szabad szellemű, egészséges és szép testű fiatalok felnevelésének igényét, akik testileg-lelkileg egészséges, edzett, és munkabíró emberekké válnak.

Ez irányú tevékenységének eredményeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a klebelsbergi szellem ápolása, a mindennapos tanórai testnevelés törvénybeiktatása [2011.évi CXC sz. törvény a Nemzeti Közoktatásról], valamint a 2012. szeptember 1-i hatállyal történő bevezetése érdekében.

Budapest, 2017-04-20